Zabezpieczenia pożarowe

Z Q-Fire wszystkie przewody generatora fotowoltaicznego od skrzynki rozdzielczej po dach są galwanicznie odseparowane. Wszystkie przewody DC w budynku pozostają bez napięcia. Wyłączanie kontrolowane jest przez jednostkę sterującą, która może być zamontowana blisko falownika lub w innym miejscu gdzie jest dostęp do sieci AC.

Wyzwalany napięciem sieci wyłącznik bezpieczeństwa

  • Możliwość rozbudowy
  • Prosty montaż
  • Brak konieczności montażu dodatkowych urządzeń
  • Ręcznie wyłączalny
  • Opcjonalnie: przełącznik-stacyjka

Zostać zastosowanym:

  • węgiel opałowy
  • bieżąca konserwacja

Wyłączenie wyzwalane napięciem sieciowym AC ma tą szczególną zaletę, że np. w przypadku pożaru nie trzeba najpierw szukać wyłącznika lub wyłącznik ten nie jest dostępny. Z powodu wyłączenia napięcia sieci AC automatycznie rozłączone zostaną obwody łańcuchów PV na dachu poprzez system Q-Fire. Jeśli włączona zostanie ponownie sieć AC, system Q-Fire automatycznie powróci do pracy i załączy obwody łańcuchów PV.

System z możliwością modułowej rozbudowy

  • max. do 12 łańcuchów na 1 zestaw (z oddzielnymi 2-/4-łańcuchowymi rozłącznikami)
  • od 16 łańcuchów wymagany jest sterownik „Slave“ do istniejącego systemu zastosować Slave skrzynke

Schemat połączenia