Protekt

System fotowoltaiczny 450kWp

W sierpniu 2012 roku zakończyła się instalacja systemu fotowoltaicznego w Łodzi.

Inwestor zużywa wyprodukowaną energię na własne potrzeby. Z racji wielkości systemu posiadającego moc 450kW, blisko dwa tysiące modułów fotowoltaicznych o mocy 230Wp umieszczono na czterech dachach. Z uwagi na konstrukcje i konieczność nieprzekraczania parametrów wytrzymałościowych, moduły ułożone są równolegle do dachów. Na potrzeby tej inwestycji stworzono dedykowane rozwiązania w zakresie systemu montażowego.

Moduły współpracują z jednofazowymi falownikami, każdy o mocy 10kW. Czterdzieści pięć falowników zasila 4 obiekty, a największa ich liczba jest podłączona w jednej z głównych rozdzielni zasilających inwestora.