Takenaka / Bridgestone

System fotowoltaiczny 220kWp

Instalacja w Żarowie została oparta na modułach marek Sanyo w technologii HIT (obecnie Panasonic) oraz Kyocera.

Moduły zainstalowano na gruncie oraz fasadzie budynku. Konstrukcje znajdujące się bezpośrednio przed budynkiem zostały przez inwestora dodatkowo obudowane w celu nawiązania do stylistyki budynku.

W zakresie falowników przetestowano rozwiązania firmy SMA zarówno w zakresie falowników jedno jak i trójfazowych. Zgodnie z wolą inwestora powstał system monitoringu i wizualizacji parametrów pracy elektrowni. Wykorzystano dostępne w SMA oprogramowanie, czego efektem jest możliwość weryfikacji parametrów pracy falowników z jednego miejsca, dodatkowo jeszcze osiągi elektrowni są prezentowane na monitorze w recepcji.

Obecnie instalacja zasila odbiory w sieci wewnętrznej inwestora. Aby zabezpieczyć przed wypływem nadwyżek energii do sieci zastosowano automatyczny system pomiarowo-rozłączający oparty o analizator parametrów sieci oraz sterownie stycznikiem dużej mocy.